از فکر تا عمل

بازاریابی خدمات: تعریف و ویژگی‌ها

بازاریابی خدمات: تعریف و ویژگی‌ها

اقتصاد جهانی فعلی به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان یک اقتصاد خدماتی معرفی می‌شود. این موضوع در درجه اول به‌دلیل افزایش اهمیت و سهم بخش خدمات در اقتصاد بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. در واقع رشد بخش خدمات در طولانی مدت، نشان‌دهنده پیشرفت اقتصادی کشور درنظر گرفته شده است.
بازاریابی کسب و ‌کار در مقابل بازاریابی مصرف‌کننده

بازاریابی کسب و ‌کار در مقابل بازاریابی مصرف‌کننده

بازاریابی کسب و ‌کار به فروش هر یک از محصولات یا خدمات یا هر دو توسط یک سازمان به سازمان‌های دیگر اشاره دارد که سازمان‌های دیگر نیز به فروش مجدد همان محصول و/یا استفاده جهت پشتیبانی از سیستم خود می‌پردازند.
اصول رهبری

اصول رهبری

رهبری روندی است که طی آن یک مدیر اجرایی می‌تواند رفتار و عملکرد دیگران را برای رسیدن به موفقیت با اهداف خاص و در موقعیت موجود کنترل و هدایت کند و روند آن را تحت تاثیر قرار دهد. رهبری، توانایی مدیریت کارمندان برای انجام کار با اعتماد به نفس و اشتیاق است.
انگیزه چیست؟

انگیزه چیست؟

انگیزه واژه‌ای است که از کلمه «موجب» استخراج شده است که به معنی نیاز، تمایل، درخواست است. این واژه از درون افراد شکل می‌گیرد و شیوه‌ای برای تحریک دیگران به منظور انجام فعالیت و تحقق اهداف است.
دیدگاه مبتنی بر منابع: خصوصیات VRIN

دیدگاه مبتنی بر منابع: خصوصیات VRIN

دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) راهی برای مشاهده شرکت و استراتژی در دسترس است. اساساً این نظریه، شركت را به‌عنوان مجموعه‌ای از منابع تنظیم می‌کند. این منابع و نحوه ترکیب آن‌ها است که شرکت‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. این موضوع در واقع به‌عنوان رویکردی داخلی در هنگام تجزیه‌و‌تحلیل شرکت درنظر گرفته می‌شود، این بدان معنی است که نقطه شروع تجزیه‌و‌تحلیل، محیط داخلی سازمان است.
منابع، شایستگی‌ها و توانایی‌های متمایز

منابع، شایستگی‌ها و توانایی‌های متمایز

دارایی‌های خاصی در فعالیت‌ها و پروسه‌های هر سازمانی وجود دارند. این دارایی‌ها همان منابع هستند. این منابع را می‌توان در داخل سازمان ایجاد کرد که در این حالت، آن‌ها منابع داخلی را تشکیل می‌دهند و چنین منابعی، تولیدی خاص سازمان هستند.
درک برند: برند چیست؟

درک برند: برند چیست؟

برند‌ها متفاوت از محصولات هستند؛ به‌طوری‌که برند‌ها «توسط مصرف‌کنندگان خریداری می‌شوند»، در حالی‌که محصولات «توسط شرکت‌ها» ساخته می‌شوند. برند تجمعی از ارتباطات عاطفی و عملکردی است. برند وعده‌ای است که محصول به ازای انتظارات هر مشتری برآورده می‌سازد
تعریف بازار و انواع مختلف بازارها 

تعریف بازار و انواع مختلف بازارها 

بازار مکانی است که در آن دو یا چند طرف، کالاها، خدمات و اطلاعات را مبادله می‌کنند. به‌طور ‌کلی، بازار مکانی است که در آن دو یا چند طرف در خرید و فروش دخیل هستند.