طرح‌ها

پروژه ها

هیتر تابشی کاتالیستی

هیتر تابشی کاتالیستی، امكان توليد حرارت تابشی بدون تشکیل شعله را فراهم می‌سازد. در اين هیترها، گاز بر روی نانوذرات كاتاليست، با اكسيژن در دمای حدود ۴۵۰ درجه سلسيوس واكنش داده و تابش مادون قرمز از سطح هیتر آزاد می‌گردد.

پوشش ضدخوردگی خودترمیم شونده برپایه سل-ژل

یکی از روش‌های حفاظت فعال در برابر خوردگی، استفاده از پوشش‌های هوشمند است که ماده ضدخوردگی را در ساختار پوشش به طرق مختلف ذخیره می‌نماید. با شروع واکنش خوردگی این ماده آزاد شده و جلوی این واکنش را می‌گیرد.