طرح‌ها

پروژه ها / پزشکی و بهداشت

حسگر تشخیص اثر متاستاز سلولهای سرطانی

یکی از حوزه‌های استفاده از حسگرهای زیستی در سرطان، تشخیص قابلیت تهاجم سلول‌های سرطانی متاستاتیک و مکانیزم عملکرد آنها است. سادگی ستاپ اندازه‌گیری و مکانیزم جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها یکی از گلوگاه‌های استفاده از این حسگرها می‌باشد.

داربست نانوفیبری به‌منظور ترمیم زخم دیابتی

در این طرح داربست نانوفیبری به روش اکستروژن برپایه کیتوزان به همراه سایر بیوپلیمرهایی مانند کلاژن / الاستین / هیالورونیکاسید کندویتین سولفات حاوی سلول‌های کراتینوسیتی و فیبروبلاستی طراحی گردید.

نانوآنتی‌بیوتیک آمپی سیلین

با استفاده از نانوذرات جامد ليپيدي به همراه آنتيبيوتيك آمپيسيلين بارگیری شده در آن، فرم جديدي از آنتيبيوتيك ساخته شد كه نسبت به فرم آزاد آنتيبيوتيك برتریهایی در عملکرد نظیر اندازه کوچک، نفوذ بهتر به باکتری و... دارد.

نانوداروی فیتو لیپوزومی هوشمند

در این طرح، سامانه هوشمند و زیست تخریب پذیر دارای دو داروی ضدسرطان گیاهی تولید شده است. نانوسامانه فیتولیپوزومی پگیله‌ی حامل دارو دارای اندازه ذرات ۴۰ تا ۶۰ نانومتر است.

نانوپودر آپاتیتی جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان

در این طرح تركيب نانوپودر منیزیم ‌کربنات ‌هيدروکسي‌آپاتيت (MgHA) جهت پیشگیری و ترمیم ضایعات اولیه‏ پوسیدگی دندان تهیه و به منظور بهبود فرآیند رمینرالیزاسیون بکار گرفته شده است.