طرح‌ها

پروژه ها / نفت

نانوافزودنی سوخت دیزل

در این طرح نانوافزودنی سوخت دیزل با نام تجاری IFA133 معرفی می‌شود. با اضافه کردن این محصول به نسبت 1 به 500 به سوخت دیزل کاهش قابل ملاحظه آلاینده‌های سوخت دیزل حاصل می‌شود.