طرح‎ها / نساجی

الیاف، نخ و پارچه‌های نیمه‌رسانا و رسانا

امروزه و در عصر پيشرفت فناوری استفاده از طيف‌هاي فركانسي و امواج راديويي در حال گسترش است. بنابراین پارچه‌های…

تولید عایق صوت و حرارت آبگریز با استفاده از آئروژل

پژوهش‌های اندکی در زمینه بهبود روش‌های استفاده از آئروژل‌های نانوساختار در ترکیب با سازه‌های اليافی انجام…