طرح‌ها

پروژه ها / نساجی

الیاف، نخ و پارچه‌های نیمه‌رسانا و رسانا

امروزه و در عصر پيشرفت فناوری استفاده از طيف‌هاي فركانسي و امواج راديويي در حال گسترش است. بنابراین پارچه‌های با قابلیت محافظت در مقابل امواج کاربردهای زیادی در صنایع مختلف می‌تواند داشته باشد.