طرح‌ها

پروژه ها / کشاورزی

نانو غشای سرامیکی جهت تولید کنسانتره آب‌پنیر

در این طرح از غشاهای نانوساختار سرامیکی با اندازه حفرات در محدوده 100 نانومتر (محدوده مشترک فرايندهای میکرو و اولترافیلتراسیون) برای حذف ترکیباتی از قبیل چربی‌ها و کازئین‌ها استفاده شده است.

نانوآفت‌کش‌های نور تخریب‌پذیر

در سراسر جهان تعداد زیادی آفت‌کش سنتز و بطور گسترده در کشاورزی با هدف کنترل آفات، مورد استفاده قرار می‌گیرد. شیوه‌های کاربرد برخی از آفت‌کش‌ها می‌تواند موجب ایجاد آلودگی در محیط‌زیست شود.