دسته بندی اخبار / اخبار برنامه

پاسخ‌های برگزیده مسابقه چهارم قطب‌نما- خانم سیده مرضیه ادیانی

پاسخ‌های برگزیده مسابقه چهارم قطب‌نما- خانم سیده مرضیه ادیانی

خانم سیده مرضیه ادیانی، به عنوان یکی از برگزیدگان این مسابقه، در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد نانو فناوری می‌باشد. وی از طریق اساتید دانشگاهی خود، با برنامه نانومچ و مسابقه قطب‌نما آشنا شده و به واسطه علاقه‌مندی شخصی به مباحث کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکار، در این مسابقه شرکت نموده است. در این نوشتار، پاسخ ایشان به سؤال مسابقه ارائه شده است.
پاسخ‌های برگزیده مسابقه چهارم قطب‌نما- آقای محمود مداح‌پور

پاسخ‌های برگزیده مسابقه چهارم قطب‌نما- آقای محمود مداح‌پور

آقای محمود مداح پور، کارشناس ارشد مهندسی شیمی بوده که طی چهار سال اخیر، به لطف فعالیت در کانون پتنت ایران، با مفاهیم و مبانی حوزه مالکیت فکری، ثبت اختراع، خلاقیت و نوآوری و همچنین کارآفرینی، آشنایی بیشتری یافته و در همین راستا، به قصد محک زدن آموخته‌هایش، در مسابقه قطب‌نما شرکت نموده است. در این نوشتار، پاسخ ایشان به سؤال مسابقه ارائه شده است.
پاسخ‌های برگزیده مسابقه چهارم قطب‌نما- خانم الناز جهانگیری

پاسخ‌های برگزیده مسابقه چهارم قطب‌نما- خانم الناز جهانگیری

سرکار خانم الناز جهانگیری، به عنوان یکی از برگزیدگان این دور از مسابقه قطب‌نما، نگاه به پیشنهادات را از ابعاد مختلفی همچون میزان تخصص، امکانات در دسترس، رفتار گروهی، زمان ارائه خدمت، روش مورد استفاده، هزینه و مدیریت پروژه، مورد بررسی قرار داده است.
فرصت مجدد ثبت طرح در هشتمین دوره برنامه طرح‌های نوآورانه فناوری نانو

فرصت مجدد ثبت طرح در هشتمین دوره برنامه طرح‌های نوآورانه فناوری نانو

سومین و آخرین فراخوان دریافت طرح در سال جاری، از تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه آغاز شده و آخرین مهلت ثبت طرح در این فراخوان، ۱۵ اسفندماه اعلام شده است. براساس معیارهای پذیرش در این برنامه، طرح‌های دریافتی از چهار جنبه فنی / نوآوری / نانو مقیاس / تجاری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند؛