3 برچسب خبری مرتبط بهاسترس

مطبوعات عامه‌پسند استرس را عاملی منفی اما غیرقابل اجتناب می‌دانند اما مدیران با تجربه آگاهی بیشتری در این مورد دارند. اگر در تلاش برای ایجاد یک کسب‌و‌کار جدید، سر موقع انجام دادن سفارشات یا ... هستید، مقدار کمی استرس می‌تواند مفید باشد. ادامه مقاله
استرس بیش از آنکه شادی را از شما می‌گیرد اثرات مخرب دیگری نیز دارد. احساس ترس مداوم منجر به تغییرات ظاهری و اختلال در خواب می‌شود. این استرس اگر در بلند مدت ادامه داشته باشد اختلالاتی در بهره هوشی فرد ایجاد می‌کند هرچند افراد خیلی دیر متوجه این موضوع می‌شوند ادامه مقاله
توانایی مدیریت احساسات و حفظ آرامش در حین فشارهای عصبی، ارتباط مستقیمی با عملکرد یک کارآفرین دارد. تحقیقات به عمل آمده توسط موسسه TalentSmartروی بیش از 1 میلیون نفر نشان می‌دهد که 90 درصد افرادی که در کار خود به موفقیت‌های چشمگیری رسیده‌اند توانایی مدیریت استرس در لحظات بحرانی را دارند. ادامه مقاله