طرح ها

نانوپودر آپاتیتی جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان


در این طرح تركيب نانوپودر منیزیم ‌کربنات ‌هيدروکسي‌آپاتيت (MgHA) جهت پیشگیری و ترمیم ضایعات اولیه‏ پوسیدگی دندان تهیه و به منظور بهبود فرآیند رمینرالیزاسیون بکار گرفته شده است.

هیدروکسی‌آپاتیت یکی از مهم‌ترین کلسیم فسفات‌ها برای کاربردهای دندانپزشکی است. نانوهیدروکسی ‌آپاتیت قابلیت بازسازی ساختار مینا را دارد، از لحاظ فاز و ترکیب شیمیایی به مینای دندان نزدیک است، سختی مشابهی با دندان دارد و ظاهری سفید به دندان می‌بخشد. 

منیزیم یکی از فراوان‌ترین یون‌ها در بافت معدنی انسان است. محتوای یون منیزیم محلول پیرامون مینا در اطراف بلورها، نقش مهمی در تشکیل و توسعه مینا دارد و میزان جذب یون‌های منیزیم، مینرالیزاسیون مینای دندان را تنظیم می‌کند. ترکیب نانوپودر منیزیم ‌كربنات ‌هيدروکسي‌آپاتيت با دو مکانیسم در فرآیند رمینرالیزاسیون ضایعات مینایی اثرگذار است:

  • از طریق تقویت نمودن سطح دارای نقص و تخلخل (بعلت دارا بودن ترکیب شیمیایی یکسان با سطح مینای دندان)
  • عملکرد بعنوان یک منبع کلسیم، فسفر و منیزیم در شرایط اسیدی و انحلال ترکیب آپاتیت و کاهش فرآیند رمینرالیزاسیون

در این طرح نانومیله‌های منیزیم هیدروکسی آپاتیت کربناته سنتز و مشخصه‏یابی شد. پس از بررسی‌ها و آزمایش‏های لازم اثر آن بر روی ترمیم پوسیدگی دندان نشان داده شد. یکی از کاربردهای این نانومیله‌ها استفاده در محصولات بهداشت دهان و دندان مانند خمیردندان، وارنیش و دهانشویه است. 

 

 

 در این طرح حضور همزمان منیزیم و کربنات در ترکيب، باعث افزایش سریع سختی دندان می‌شود. ترکیب شیمیایی این طرح شباهت زیادی با بافت دندان دارد. برخی از شرکتهای خارجی مانند ApaCare، Remin،CTx3 Gel ، DENTIST و ... محصولات مشابه تولید میکنند. البته در محصولات خارجی نیز هنوز از ترکیبات غیراستوکیومتری استفاده نمی‌‌شود.

 کاربرد در بهداشت دهان و دندان از جمله خمیردندان، دهان‏شویه، موس و وارنیش‏های دندانی 

برگشت