قطب‌نما ۱

قطب‌نما مسابقه‌ای است که برنامه نانومچ در راستای شکل‌گیری تفکر صحیح کارآفرینانه در میان فناوران و دانشجویان کشورمان برگزار می‌کند. سری اول این مسابقه آغاز شده است و مخاطبان عزیز نانومچ می‌توانند تا پایان دهمین نمایشگاه نانو (۱۷ مهرماه ۱۳۹۶) به سوال مسابقه فکر کنند و پاسخ خود را به غرفه نانومچ واقع در سالن خلیج فارس در جشنواره بیاورند. توضیحات بیشتر در تصویر زیر قابل مشاهده است.