آموزش

 

آموزش همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها جهت توسعه توانمندی‌های افراد و شرکت‌ها در راستای موفقیت در دنیای کسب و کار به شمار می‌آید. بر همین اساس و با توجه به این نکته که غالب فناوران حاضر در نانومچ آشنایی کاملی با فضای کسب و کار ندارند، فراهم نمودن مجموعه‌ای از آموزش‌های مرتبط برای این افراد در اولویت امور نانومچ می‌باشد. در این برنامه با توجه به مطالعات، بررسی‌ها و مشاوره‌‌های مختلفی که از افراد خبره و دخیل در بحث آموزش و فعال در دنیای کسب و کار دریافت شده است و همچنین بررسی برخی مدل‌های آموزشی مشابه در دنیا دوره‌های آموزشی متنوعی تعریف شده است. برخی از این دوره‌ها بصورت عمومی بوده و فارغ از زمینه فناوری، برای همه فناوران مشترک می‌باشد و برخی دیگر بصورت اختصاصی برای فناوران برخی حوزه‌های خاص تعریف شده است. بنابراین دوره‌های آموزشی نانومچ به سه دسته تجاری‌سازی، مذاکره و تخصصی تقسیم می‌شود.

دوره‌های آموزشی طراحی شده در بازه‌های زمانی مختلفی از برنامه برگزار می‌شود. دوره تجاری‌سازی در آغازین روزهای حضور پذیرفته‌شدگان در برنامه و بصورت اردو مانند و سه روزه برگزار می‌گردد. این دوره تاثیر زیادی در نزدیک‌سازی ادبیات فناوران و مسئولین برنامه و فراهم‌سازی زمینه شناخت طرفین از یکدیگر خواهد داشت. در این دوره مفاهیم اولیه تجاری‌سازی، اصول و پایه‌های فرآیند تجاری‌سازی، مالکیت فکری و تجارب و موفق و ناموفق عرصه کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. دوره مذاکره در حین فرآیند توسعه محصول، پیش از جشنواره سالانه فناوری نانو و با رویکرد کسب آمادگی جهت ارائه طرح و مذاکره با سرمایه‌گذار برگزار می‌شود. این دوره بصورت کارگاهی و در دو روز با مشارکت حداکثری فناوران برگزار می‌شود. در این دوره علاوه بر اصول مذاکره، ادبیات حقوقی کسب و کار و راه‌های مختلف تامین مالی نیز بررسی می‌شود.

علاوه بر دوره‌هایی که بصورت کلی و برای همه فناوران و شرکت‌ها مستقل از حوزه صنعتی طراحی شده است، دوره‌های جانبی با رویکرد نگاه تخصصی به پیش‌نیازهای ورود به هر صنعت نیز در نانومچ درنظر گرفته شده است. بعنوان نمونه برای طرح‌های  حوزه پزشکی و بهداشت، دوره‌های جانبی برای آگاهی فناوران و شرکت‌ها در رابطه با چگونگی تجاری نمودن محصولات خویش با توجه به سازمان‌ها و مراکز دخیل در این امر طراحی شده است.