آخرین اخبار

واکسن‌های نانویی کارآمد برای مبارزه با سرطان

واکسن‌های نانویی کارآمد برای مبارزه با سرطان

فلشپوینت تراپی (Flashpoint Therapeutics) مدعی طراحی واکسن‌هایی کارآمد برای درمان سرطان است. این استارت‌آپ زایشی اعلام نموده که با یک دستکاری ساده در ساختار واکسن‌های غیرکارآمد فعلی، می‌تواند روش درمانی مؤثری برای انواع مختلف سرطان‌ ارائه نماید.

چاد میرکین (Chad Mirkin)، مدیر مؤسسه بین‌المللی نانوفناوری دانشگاه نورث‌وسترن، با راه‌اندازی استارت‌آپ فلشپوینت تراپی در صدد آن است که فناوری توسعه یافته در این مؤسسه را به عنوان ابزاری انقلابی برای مبارزه با سرطان عرضه نماید. فناوری ایمونوتراپی این استارت‌آپ، مبتنی بر تحریک سلولهای «T» برای حمله به تومورهای سرطانی کار میکند. برای این منظور، محققان با تغییری ساده در ساختار واکسن‌ها، اثرگذاری آن‌ها را چندین برابر می‌نمایند.

در این تغییر که میرکین آن را تحت عنوان «واکسن‌شناسی منطقی» معرفی نموده، محل دو جزء اصلی واکسن یعنی مواد کمکی‌ (adjuvants) و آنتی‌ژن‌ها (antigens) کنترل شده و بدین وسیله کارآیی واکسن بهبود می‌یابد.

میرکین که در سال 2020 میلادی در لیست 50 فناور برتر معرفی شده توسط «Crain» قرار داشته و در سال 2001 نیز در فهرست 40 فرد زیر 40 سال اثرگذار (40 Under 40 Class) قرار داشته، در خصوص این فناوری می‌گوید: «از لحاظ تاریخی واکسنهای سرطان مؤثر نبودهاند، زیرا ساختار آن‌ها به درستی طراحی نشده بود و این در حالی است که در تولید سایر داروها، به طراحی ساختارها دقت زیادی می‌شود. واکسنهای موجود، به سادگی آنتیژن‌هایی که سیستم ایمنی را هدف قرار میدهند و همچنین مواد کمکی (ادجوانت‌ها) که محرکهایی برای افزایش اثربخشی آنتیژن هستند را در کنار هم ریخته و امیدوارند که بخوبی کار کنند. با طراحی ساختار مناسب، واکسنهای سرطان را میتوان از حالت غیرکارآمد به یک روش درمانی سازنده تبدیل کرد و این بسیار هیجان‌انگیز است.»

میشل تپلنسکی (Michelle Teplensky)، دانشجوی سابق فوق دکتری نورثوسترن و یکی از بنیانگذاران فلشپوینت تراپی که در حال حاضر استادیار دانشگاه بوستون نیز می‌باشد در این خصوص ابراز داشته: «در مخلوط واکسن‌های موجود، یک سلول ایمنی ممکن است 50 آنتیژن و یک ادجوانت یا یک آنتیژن و 50 ادجوانت را انتخاب کند. این در حالی است که باید نسبت بهینهای از هر یک وجود داشته باشد تا اثربخشی واکسن به حداکثر برسد. این در حالی است که اسیدهای نوکلئیک کروی اختراع و توسعه یافته توسط ما، به محققین این امکان را میدهد که دقیقاً تعداد آنتیژنها و ادجوانتهایی را که به سلولها تحویل داده میشوند را مشخص نموده و کنترل نحوه ارائه اجزای واکسن و سرعت پردازش آنها را امکانپذیر می‌سازد. دادهها نشان میدهند که رویکرد فلشپوینت تراپی برای ایجاد ساختار واکسن سرطان در مقایسه با واکسنهایی که به روشهای مرسومتر ساخته شدهاند، مؤثرتر بوده است.»

گفتنی است که این فناوری نتیجه چندین سال تحقیق و مطالعات بوده که برای آن‌ها 10 پتنت نیز ثبت شده است. میرکین و همکارانش امیدوارند که این واکسنها را تا سال آینده در آزمایشهای بالینی مورد استفاده قرار دهند. آدام مارگولین (Adam Margolin)، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران فلشپوینت در این خصوص ابراز داشته: «فلشپوینت وجود خود را در اوایل این سال اعلام کرده و عملیات تجاری خود را با تأمین مالی پیش از بذر شروع کرده است. ما در حال حاضر در حال جمعآوری یک دور بودجه اولیه برای ساخت خط تولید سه واکسن سرطان هستیم و در ابتدا سرطان دهانه رحم را هدف قرار میدهیم. علاوه بر این، فلشپوینت همکاری با شرکتهای دیگر را برای توسعه مشترک واکسنهای سرطان دنبال خواهد کرد.»

 

مرجع: «Chicago Business»

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.