آخرین اخبار

به دام انداختن پروتئین‌های بیماری‌زا در خون

به دام انداختن پروتئین‌های بیماری‌زا در خون

شرکت ژاپنی توری (Toray Industries) خبر از دستیابی به فناوری جدیدی داده که پروتئین‌های بیماری‌زا را به طور مؤثری در خون جذب می‌نماید. این شرکت با ترکیب نانوفناوری و فناوری‌ فیبر، موفق به توسعه فیبری از پلی متیل متاکریلات (PMMA) شده که برای تصفیه خون بسیار کارا می‌باشد.

توری این محصول جدید را به کمک فناوری انحصاری خود و با ایجاد نانوحفرات در داخل فیبرهای «PMMA» توسعه داده است. تغییر اندازه نانو منافذ در سطح و داخل فیبرها، کنترل انواع پروتئین‌هایی که این ماده قابلیت جذب آن‌ها را دارا است، ممکن میسازد. این روش میتواند به یک فناوری اساسی تصفیه خون تبدیل شده که برای طیف وسیعی از پروتئین‌های بیماری‌زا مؤثر می‌باشد.

از آنجاکه به کمک این فناوری سطح مقطع فیبرها افزایش قابل توجهی داشته، در نتیجه ارتباط بسیار بهتری بین خون و فیبر ایجاد شده و کارایی جذب پروتئین به طور قابل توجهی افزایش یافته است. توری اعلام داشته که برای توسعه و تجاریسازی سریع این ستونهای جذبی کوچک که برای بیماران مناسب بوده و کارایی بالایی برای جذب پروتئینها دارند، تلاشهای خود را دوچندان می‌نماید.

توری مدعی است، تنها شرکتی است که کلیه مصنوعی غشای فیبر توخالی مبتنی بر «PMMA» را برای درمان دیالیز تجاری کرده است. فیبر نانوحفره‌ای جدید این شرکت نیز از جذب خوب پروتئین و زیستسازگاری «PMMA» سود میبرد. برای این منظور، با استفاده از تشکیل ساختار استریوکمپلکس از دو نوع «PMMA» که بهصورت مارپیچی در طول فرآیند اسپینینگ در هم پیچیده می‌شوند، این الیاف شکل گرفته و منافذ چند نانومتری تا دهها نانومتری در آن‌ ایجاد می‌شود. با کنترل اندازه منافذ، پروتئینهای بزرگ نمیتوانند داخل آن‌ها ورود نمایند و یا اگر پروتئین‌ها خیلی کوچک باشند، به دام نمیافتند. در نتیجه کنترل اندازه حفرات، امکان جذب انتخابی و به دام انداختن پروتئینهای با اندازه متوسط را فراهم می‌نماید.

اندازه منافذ فیبر بسته به قطر پروتئینهای هدف، برای طیف وسیعی از بیماریها قابل تنظیم می‌باشند که از آن جمله می‌توان به پروتئینهای التهابی در سپسیس، اتوآنتی بادیها در بیماریهای خودایمنی و پروتئینهای مسبب بیماریهای مزمن اشاره نمود. در نتیجه می‌توان گفت که فناوری توری برای توسعه ستونهای جذب پروتئین‌های بیماریزا به منظور تصفیه خون بسیار ضروری است.

 

مرجع: «mddionline»

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.