طرح‌ها

پروژه ها / سایز حوزه ها

تخلیص هیدروژن با نانو غشای کامپوزیتی پالادیومی

در این طرح غشاهای کامپوزیتی پالادیومی بر روی پایه‌های نانوساختار سرامیکی با طرح لوله‌ای تهیه و برای تولید هیدروژن خالص (بیش از ۹۹/۹۹۹ درصد) بهکار گرفته شده است.

تولید صنعتی روزین فرآوری‌شده با نام تجاری DPR

روزین فرآوری‌شده (DPR) مخلوطی از اسیدهای روزین با دی‌هیدروآدیباتیک اسید به‌عنوان ترکیب اصلی است. نمک قلیایی DPR به‌عنوان یک سورفکتانت امولسیون‌کننده در واکنش‌های پلیمریزاسیون امولسیونی استفاده می‌شود.

تولید عایق صوت و حرارت آبگریز با استفاده از آئروژل

پژوهش‌های اندکی در زمینه بهبود روش‌های استفاده از آئروژل‌های نانوساختار در ترکیب با سازه‌های اليافی انجام شده است و نياز مبرم به مطالعه بیشتر برای دستيابی به روش‌های مناسب جهت اتصال جدانشدنی آئروژل از الیاف وجود دارد.

سنتز نانوماده افزودنی در رنگ و رزین برای کنترل خوردگی

در این طرح نانوذره تیتانیا آلایش شده با قلع، سنتز و با پلی پیرول پوشش داده شد. این نانوذره در مقادیر ۰/۱ تا ۱ درصد وزنی برای جلوگیری از خوردگی به رزین اضافه شد.

صفحات جاذب گرمایی خورشیدی

با توجه به قرارگیری ایران در موقعیت ویژه تابش خورشیدی، ساخت پوشش جاذب سرامیکی با استفاده از نانومواد و همچنین طراحی ویژه قالب‌های فریم و کلکتور به منظور استحکام بالا و قابلیت مونتاژ ساده در این طرح انجام شد.