طرح‎ها / صنایع عمرانی و ساختمان

آجر ساختمانی نوین

هرچند در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های نوین در تولید مصالح ساختمانی کشور مورد توجه قرار گرفته است اما صنعت…