طرح‎ها / صنایع شیمیایی

لکه‌برهای تخصصی بدون نیاز به شستشو

هدف از این طرح تولید محصولات پاک کننده و لکه‌بر تخصصی و بدون نیاز به شستشو است که برای کاربردهای مختلف متناسب با…

محلول ضدلغزش ایستا

محلول ضدلغزش ایستا، با افزایش ضریب اصطکاک، باعث کاهش احتمال لیزخوردن می‌شود. این محلول، برای انواع سطوح سنگی،…