طرح‎ها / خودرو

نانوافزودنی سوخت دیزل

در این طرح نانوافزودنی سوخت دیزل با نام تجاری IFA133 معرفی می‌شود. با اضافه کردن این محصول به نسبت 1 به 500 به سوخت دیزل…

پوشش کاتالیست هوشمند خودرو

کاتالیست هوشمند، مشکلات کاتالیست‌های خودروی معمول تجاری مانند سینترینگ و رشد ذرات فلزات گرانبها بدلیل دمای بالای…