طرح ها / انرژی

تخلیص هیدروژن با نانو غشای کامپوزیتی پالادیومی

در این طرح غشاهای کامپوزیتی پالادیومی بر روی پایه‌های نانوساختار سرامیکی با طرح لوله‌ای تهیه و برای تولید هیدروژن…