طرح ها

نانوکامپوزیت ضد میکروب بر پایه نانوذرات کیتوسان


باکتری‌های بیماریزا همه جا وجود دارند؛ بخصوص بیمارستان‌ها که باکتری‌های مقاوم شده به آنتی بیوتیکها، وقتی زمینه رشد آنها فراهم شود، رشد کرده و آلودگی ایجاد می‌کنند و چون این باکتری‌ها بیماریزا هستند می‌توانند سلامت انسان را به خطر بیندازند.

 باکتری‌های بیماریزا همه جا وجود دارند؛ بخصوص بیمارستان‌ها که باکتری‌های مقاوم شده به آنتی بیوتیکها، وقتی زمینه رشد آنها فراهم شود، رشد کرده و آلودگی ایجاد می‌کنند و چون این باکتری‌ها بیماریزا هستند می‌توانند سلامت انسان را به خطر بیندازند. همچنین آلودگی‌های باکتریایی و قارچی مواد غذایی علاوه بر تهدیدات سلامتی جامعه، ضایعات مواد غذایی را افزایش می‌دهند. کیتوسان یک پلیمر با منشأ زیستی و زیست سازگاری است که از کیتین مشتق می‌شود. این زیست پلیمر دارای خواص ضد میکروبی می‌باشد و وقتی به نانوذرات خود تبدیل می‌شود اثر ضد میکروبی آن بهبود می‌یابد. بعضی از باکتری‌های گرم منفی حساسیت کمتری نسبت به کیتوسان از خود نشان دادند به همین خاطر در این پژوهش نانوذرات کیتوسان با یک پپتید فعال اصلاح و سنتز شد که علاوه بر حساسیت قارچها و باکتری‌های گرم مثبت، باکتری‌های گرم منفی نیز حساسیت شدیدی در مقابل این نانوذرات نشان دادند به طوری که نانوذرات کیتوسان با بیش از 5 مکانیسم سریع و چندین مکانیسم طولانی مدت اثر ضد میکروبی خود را می‌گذارد.

کیتوسان پلیمر زیست سازگار، زیست تخریب پذیر و فاقد سمیت است که به راحتی در سیستم بیولوژیکی تجزیه می‌شود. این زیست پلیمر از کیتین مشتق می‌شود که عمدتا از پوسته میگو استحصال می‌گردد. نانوکامپوزیت کیتوسان حاوی پپتید فعال بوده که با غلطت خیلی پایین اثر ضد میکروبی خود را می‌گذارد. این نانوماده باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت و طیف وسیعی از قارچها را از بین می‌برد.

اثر ضد میکروبی سریع بدلیل برهمکنش الکترواستاتیکی کیتوسان با دیواره میکروبی و همچنین اثر کشندگی باکتری در غلظت بسیار پایین به خاطر پپتید فعال ضدمیکروب از خواص این محصول هستند.

 

 

الف) تصویر  FE-SEM و ب) تصویر TEM نانوذرات کیتوسان-نایسین

انواع منسوجات و بانداژهای ضد میکروب

  ضد عفونی کردن سطوح مختلف از جمله بیمارستانها

 

ضد عفونی کننده دهان جلوگیری از تولید بوی بد بدن و پا

جلوگیری از فساد مواد غذایی

 

بند آورنده سریع خونریزی

 

 

برگشت