طرح ها

نانوافزودنی سوخت دیزل


در این طرح نانوافزودنی سوخت دیزل با نام تجاری IFA133 معرفی می‌شود. با اضافه کردن این محصول به نسبت 1 به 500 به سوخت دیزل کاهش قابل ملاحظه آلاینده‌های سوخت دیزل حاصل می‌شود.

در این طرح، نانوافزودنی سوخت دیزل، با نام تجاری IFA133 معرفی می‌شود. با اضافه نمودن این محصول به نسبت 1 به 500 به سوخت دیزل، کاهش قابل ملاحظه آلاینده‌های سوخت دیزل، از جمله دوده، هیدروکربنهای نسوخته و کربن مونوکسید حاصل می‌شود. همچنین این محصول، با بهبود احتراق در داخل موتور، موجب کاهش مصرف سوخت خواهد شد.

  • صنعت حمل و نقل ( استفاده در انواع اتوبوس، کامیون و خودروهای سبک دیزلی)؛
  • صنایع کشتیرانی و ریلی؛
  • کلیه ژنراتورهای دیزلی؛
  • نیروگاه های تولید برق؛
  • انواع تراکتور و دیگر ماشین‌آلات کشاورزی؛

 اصلیترین مزیت این محصول نسبت به محصولات مشابه خارجی، روش ساخت آسان‌تر و تکمرحلهای آن است که بطور مستقیم در قیمت تمام شده محصول تاثیر می‌گذارد.

برگشت