طرح ها

نانوآفت‌کش‌های نور تخریب‌پذیر


در سراسر جهان تعداد زیادی آفت‌کش سنتز و بطور گسترده در کشاورزی با هدف کنترل آفات، مورد استفاده قرار می‌گیرد. شیوه‌های کاربرد برخی از آفت‌کش‌ها می‌تواند موجب ایجاد آلودگی در محیط‌زیست شود.

در سراسر جهان تعداد زیادی آفت‌کش سنتز و بطور گسترده در کشاورزی با هدف کنترل آفات، مورد استفاده قرار می‌گیرد. شیوه‌های کاربرد برخی از آفت‌کش‌ها می‌تواند موجب ایجاد آلودگی در محیط‌زیست شود. در این طرح با بکارگیری فناوری نانو در فرمولاسیون آفت‌کش‌ها، افزایش عملکرد و کاهش مصرف آفت‌کش‌ها مورد نظر می‌باشد. همچنین این ترکیبات پس از رهاسازی، بدون اثر منفی یا با اثرات منفی کم‌تر برای محیط‌زیست می‌باشند. 

  • افزایش تحرک پذیری و سطح تماس و رسانش ذرات به مکان هدف بواسطه اندازه نانومتری آنها
  • رهاسازی کنترل‌شده و آرام (از هدر رفت ماده موثر جلوگیری و ضمن کاهش اثرات مخرب روی موجودات مفید و غیرهدف، زمان کنترل را نیز افزایش می‌دهد)
  • رهاسازی انتخابی وابسته به pH (به طور مثال pH بهینه دستگاه گوارش پروانه‌ها)
  • کاهش معنی‌دار میزان مصرف ماده موثر آفت‌کش و دفعات سمپاشی با کاربرد فرمولاسیون نانو
  • کاهش اثرات زیست محیطی و هزینه های کنترل
  • نور-تخریب‌پذیر بودن فرمولاسیون
  • کاهش نیمه‌‌عمر و زمان پیش از برداشت و مدت زمان لازم برای رسیدن به حد عدم تشخیص

 قابل استفاده برای محصولاتی مانند پسته، توتون، مرکبات، پنبه و گیاهان زینتی، کاهو، کلم و چغندر قند

برگشت