طرح ها

نانو غشای سرامیکی جهت تولید کنسانتره آب‌پنیر


در این طرح از غشاهای نانوساختار سرامیکی با اندازه حفرات در محدوده 100 نانومتر (محدوده مشترک فرايندهای میکرو و اولترافیلتراسیون) برای حذف ترکیباتی از قبیل چربی‌ها و کازئین‌ها استفاده شده است.

در این طرح از غشاهای نانوساختار سرامیکی با اندازه حفرات در محدوده 100 نانومتر (محدوده مشترک فرايندهای میکرو و اولترافیلتراسیون) برای حذف ترکیباتی از قبیل چربی‌ها و کازئین‌ها استفاده شده است و  محلولی از پروتئین‌های سرمی آب پنیر عاری از هرگونه چربی و کازئین به دست می‌آید.  برای حذف یون‌ها، کوچک مولکول‌ها و ترکیبات قندی از قبیل لاکتوز از محصول حاصل ازمرحله قبلی، از غشاهای سرامیکی نانوساختار با اندازه حفراتی در محدوده 2 نانومتر استفاده شده است. 

مهمترین مزیت کنسانتره پروتئینی تولید شده با این روش، استفاده از فرایندهای هیبریدی غشایی (میکرو، اولترا و نانوفیلتراسیون) است که می‌تواند به دلیل حذف ترکیباتی مثل چربی ها، کازئین، رنگدانه‌ها، لاکتوز و یون‌ها از  آب پنیر منجر به تولید کنسانتره پروتئینی با ارزش غذایی و بیولوژیکی بالا شود.

  • استفاده از کنسانتره پروتئینی تولید شده در صنایع لبنی برای تولید محصولات لبنی از قبیل دوغ، ماست،  پنیر  و ... با کیفیت و ارزش غذایی بسیار بالا
  • استفاده از کنسانتره پروتئینی تولید شده در صنایع مختلف غذایی مانند شیر خشک 
  • کارخانه‌های لبنی که واحد تولید پنیر دارند جهت تولید کنسانتره پروتئینی با ارزش افزوده بالا 

 

برگشت