راه‌اندازی کسب و کار جدید، نیازمند تهیه طرح کسب و ‌کار جامعی است که مواردی نظیر مدل کسب و‌کار، تخصیص منابع، استراتژی‌های ورود به بازار، شناسایی تهدید‌ها و نحوه بهره‌برداری از فرصت‌ها را مورد بررسی قرار دهد. طرح کسب و ‌کار به عنوان راهنمای مسیر تجاری‌سازی، میزان توجیه‌پذیری یک طرح را بیان نموده و ابزاری ارتباطی برای انتقال اطلاعات به طیف وسیعی از افراد مانند سرمایه‌گذاران، شرکای تجاری و ... می‌باشد. در این راستا واحد طرح‌های نوآورانه امکان تهیه گزارشات متنوعی در این حوزه را از طریق کارگزاران مجرب فراهم نموده است. این گزارش‌ها در قالب‌های مختلفی قابل نگارش بوده که شامل موارد زیر می‌باشند:

  • مطالعه فرصت (OS)
  • گزارش پیش‌ امکان‌ سنجی (PFS)
  • گزارش امکان ‌سنجی (FS)
  • طرح کسب و کار (BP)