تهیه اقلام تبلیغاتی

در راستای معرفی دستاوردهای شرکت‌ها و فناوران، طراحی و تهیه اقلام تبلیغاتی یکی از مواردی بوده که در سبد خدماتی نانومچ قرار گرفته است. تهیه کتابچه محصولات به دو زبان فارسی و انگلیسی، کاتالوگ و بروشور از جمله اهم اقلام تبلیغاتی می‌باشد که در این برنامه بسیار به آن توجه شده است.