طراحی صنعتی و بسته‌بندی

طراحی صنعتی و بسته‌بندی، با اثرگذاری مستقیم بر مواردی از قبیل کیفیت کاربری، شکل ظاهری و کیفیت بسته‌بندی محصولات می‌تواند نقش مهمی در جلب رضایت مصرف‌کنندگان داشته و یک مزیت رقابتی برای محصول در بازارهای هدف به شمار ‌رود. لازم به ذکر است که این خدمت در مراحل انتهایی توسعه محصول قابل دسترسی می‌باشد. موارد زیر از جمله انواع خدمات قابل ارائه در این حوزه می‌باشد:

  • مشاوره و ارزیابی طراحی
  • طراحی صنعتی محصول
  • طراحی بسته‌بندی
  1. نانومقیاس

تمامی طرح‌های پذیرفته شده در برنامه طرح‌های نوآورانه ملزم به دریافت تاییدیه نانومقیاس می‌باشند. در واقع می‌توان گفت دروازه ورودی به ستاد توسعه فناوری نانو و امکان استفاده از سایر خدمات و تسهیلات تاییدیه نانومقیاس می‌باشد. در همین راستا هر طرح پس از پذیرش اولیه در برنامه به واحد بررسی ستاد نانو ارجاع داده می‌شود تا انطباق آن محصول با تعاریف نانو مورد بررسی قرار گیرد.

  1. توسعه محصول

برخی از طرح‌ها جهت ورود به بازار و یا پذیرش در صنعت نیازمند انجام تست‌های تکمیلی می‌باشند تا طرح مورد نظر منطبق با نیازهای متقاضیان گردد. در همین راستا برنامه طرح‌های نوآورانه از تحقیق و توسعه تکمیلی و انطباقی بر اساس تقاضا حمایت می‌کند.

  1. ساخت دمو

یکی از ابزارهای نمایش کارکرد محصول، ساخت دمو می‌باشد. دمو متناسب با ویژگی بارز و مورد انتظار هر محصول جهت معرفی آن و جذب سرمایه‌گذار ساخته می‌شود. به منظور تکمیل مستندات فنی، برنامه طرح‌های نوآورانه برای هر محصول اقدام به ساخت دمو می‌نماید که این مهم جز با همکاری مستقیم فناور میسر نمی‌شود.