حضور در نمایشگاه‌ها

نانومچ در راستای شناسایی و جذب سرمایه‌گذار و ورود محصولات به بازارهای هدف، امکان عرضه این محصولات را در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی مهیا نموده است. در این راستا در ارتباط با محصولاتی که به حد لازم توسعه یافته باشند، پس از تهیه پروپوزال مبنی بر لزوم حضور در نمایشگاه توسط متقاضی و تایید آن در نانومچ، بخشی از هزینه‌های مربوط به حضور و یا تهیه غرفه در نمایشگاه‌ها تحت پوشش حمایتی قرار می‌گیرد