پوستر دومین فراخوان دوره ششم برنامه تجاری‌سازی فناوری نانو