درباره برنامه طرح های نوآورانه

ستاد توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای حوزه نانو، تولید ثروت و گسترش تفکر کارآفرینی در کشور، از فناوران و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو در قالب برنامه طرحهای نوآورانه (NanoMatch) حمایت می‌نماید. تسهیل و تسریع در فرآیند تجاری‌سازی محصولات و دستاوردها، امکان نمایش محصولات، جذب سرمایه‌گذار و همچنین بهره‌مندی از خدمات، تسهیلات، مشاوره و آموزش‌ در زمینه‌های مختلف تجاری‌سازی از جمله مهمترین ویژگی‌های حضور در این برنامه است.

نانومچ در طول سال طی دو فراخوان اقدام به دریافت طرح‌های علاقه‌مندان می‌کند.  طرح‌های دریافتی با چهار رویکرد تجاری، فنی، نانویی و نوآوری مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. ساخت نمونه اولیه، انطباق با تعاریف استاندارد فناوری نانو، همسویی با نیازهای کشور، برخورداری از سطح نوآوری بالا و یا پتانسیل مناسب بازار هدف از جمله شرایط پذیرش در این برنامه می‌باشد.

تاکنون چهار دوره از این برنامه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ برگزار شده است و تعدادی از طرح‌های پذیرفته شده با بهره‌گیری از فضای فراهم شده، امکانات، تسهیلات و مشاوره‌های قابل دسترس در نانومچ موفق به جذب سرمایه‌گذار و یا شروع کسب و کار شده‌اند.