تسهیلات

 

  1. نانومقیاس

تمامی طرح‌های پذیرفته شده در نانومچ ملزم به دریافت تاییدیه نانومقیاس می‌باشند. در واقع می‌توان گفت درگاه ورودی به ستاد توسعه فناوری و استفاده از خدمات و تسهیلات متنوع درنظر گرفته شده در جهت تجاری‌سازی طرح‌ها و محصولات تاییدیه نانومقیاس می‌باشد. در همین راستا هر طرح پس از پذیرش اولیه در برنامه، به واحد بررسی ستاد نانو ارجاع داده می‌شود تا انطباق آن محصول با تعاریف نانو مورد بررسی قرار گیرد. طرح‌هایی که موفق به دریافت تاییدیه نانومقیاس نشوند از برنامه خارج می‌شوند.

 
  1. توسعه محصول

برخی از طرح‌ها جهت ورود به بازار و پذیرش در صنعت نیازمند تکمیل تست‌های کارایی می‌باشند و یا در مواردی جهت انطباق با شرایط موجود آن صنعت نیازمند انجام تحقیق توسعه تطبیقی و یا تکمیلی هستند. در همین راستا نانومچ از تحقیق و توسعه تکمیلی و انطباقی و انجام تست‌های کارایی بر اساس تقاضای مطرح شده حمایت می‌کند.

 
  1. ساخت دمو

یکی از ابزارهای نمایش کارکرد محصول، ساخت دمو می‌باشد. دمو متناسب با ویژگی بارز و مورد انتظار هر محصول جهت معرفی آن و جذب سرمایه‌گذار ساخته می‌شود. به منظور تکمیل مستندات فنی، نانومچ برای هر محصول اقدام به ساخت دمو می‌نماید که این مهم جز با همکاری مستقیم فناور میسر نمی‌شود.

 
  1. حضور در نمایشگاه‌ها

نانومچ در راستای شناسایی و جذب سرمایه‌گذار و ورود محصولات به بازارهای هدف، امکان عرضه این محصولات را در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی مهیا نموده است. به همین منظور برای طرح‌هایی که به حد لازم توسعه یافته باشند، پس از تهیه پروپوزال مبنی بر لزوم حضور در نمایشگاه توسط متقاضی و تایید آن در نانومچ، بخشی از هزینه‌های مربوط به حضور و یا تهیه غرفه در نمایشگاه‌ها تحت پوشش حمایتی قرار می‌گیرد.

 
  1. اخذ مجوزها و گواهینامه‌ها

گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های مرتبط با محصول یکی از مهمترین پیش‌نیازهای ورود به بازار و جلب اعتماد مشتریان می‌باشد. در این راستا نانومچ با جذب مشاوران و کارگزاران متخصص، سعی می‌کند تا امکان اخذ مجوزهای لازم و ضروری داخلی و بین‌المللی را برای شرکت‌ها و متقاضیان تسهیل نماید.

 
  1. حمایت از استقرار شرکت‌ها در مراکز رشد

برای فناورانی که امکان شروع یک کسب و کار مستقل را دارند، نانومچ با توجه به همکاری مشترک ستاد توسعه فناوری نانو با بسیاری از مراکز رشد، از استقرار فناوران در قالب شرکت در مراکز رشد حمایت می‌نماید. برای این منظور نانومچ بخشی از هزینه‌های مربوط به تامین زیرساخت‌ و استفاده از خدمات تجاری‌سازی را فراهم می‌نماید.

 
  1. سرمایهگذاری

نانومچ با هدف غایی جذب سرمایه‌گذار و یا آغاز یک کسب و کار برای طرح‌های پذیرفته شده سعی در بسترسازی ملزومات این مهم دارد. در همین راستا در مواردی که طرحی موفق به جذب سرمایه‌گذار شود، ستاد توسعه فناوری نانو نیز در صورت تمایل طرف سرمایه‌گذار در قالب خاصی اقدام به مشارکت در این امر می‌نماید تا ضمن فراهم‌ نمودن بخشی از هزینه‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری، بعنوان یک تسهیل‌گر در شکل‌گیری یک مشارکت از نوع کسب و کار ایفای نقش نماید.