دسته بندی اخبار / اخبار خارجی

کاربرد وسیع فناوری نانو در صنایع غذایی و کشاورزی

کاربرد وسیع فناوری نانو در صنایع غذایی و کشاورزی

ارزش بازار نانو فناوری در صنایع غذایی، به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است و پتانسیل بسیار زیاد نانو فناوری، موجب شده تا بیش از ۴۰۰ شرکت در سرتاسر جهان، نظیر «Nestle»، «Unilever» و «Kraft»، متمرکز بر توسعه کاربردهای جدید مبتنی بر این فناوری در کشاورزی و صنایع غذایی شوند.