دسته بندی اخبار / اخبار خارجی

استفاده از پوشش غشاء سلولی برای رفع محدودیت استفاده از نانو ذرات در دارورسانی

استفاده از پوشش غشاء سلولی برای رفع محدودیت استفاده از نانو ذرات در دارورسانی

تمایل به نابودی نانو ذرات مصنوعی و ترکیبی از سوی سیستم دفاعی بدن، به مانعی عمده برای فرایند دارورسانی بدل گردیده است. به طوری که نانو ذرات در فرآیند دارورسانی بیش از چند دقیقه در بدن باقی نمی‌مانند. راهکار ارائه شده برای رفع این محدودیت، پوشش دادن نانو ذرات با استفاده از غشای سلولی است.
استفاده از نانو فناوری برای درمان آلزایمر

استفاده از نانو فناوری برای درمان آلزایمر

محققین دانشگاه بین المللی فلوریدا، در حال مطالعه و توسعه رویکرد درمانی جدیدی هستند که در آن با استفاده از فناوری نانو، می‌توان التهابات مغزی را تا حد زیادی کاهش داد. این راهکار درمانی، در مبارزه با پیشرفت بیماری آلزایمر کاربرد خواهد داشت.
استفاده از نانو فناوری در صنعت چاپ با هدف کاهش آلاینده‌های شیمیایی

استفاده از نانو فناوری در صنعت چاپ با هدف کاهش آلاینده‌های شیمیایی

محققین چینی موفق به توسعه فناوری جدیدی در صنعت چاپ شده‌اند که بر اساس آن می‌توان آلودگی‌های فرآیند چاپ را از طریق مواد نانویی کاهش داد. این فناوری، موجب کاهش چشمگیر میلیون‌ها تن آلودگی مایع و انتشار مواد شیمیایی ارگانیک مورد استفاده در صنعت چاپ خواهد شد که با توجه به خطرهای زیست‌محیطی و اثرات آن بر سلامت انسان، می‌تواند بسیار قابل‌توجه باشد.
سنسورهای نوری نانو ساختار برای تشخیص ویژگی‌های خاص مولکولی

سنسورهای نوری نانو ساختار برای تشخیص ویژگی‌های خاص مولکولی

گروهی از محققین دانشگاه مرکزی فلوریدا، موفق به طراحی نوعی سنسور نوری نانو ساختار شده‌اند که برای نخستین بار می‌تواند پیچیدگی‌های فضایی مولکولی که تعیین کننده ویژگی‌های زیست‌شیمیایی آن است را مشخص نماید.