دسته بندی اخبار / اخبار برنامه

برگزاری دومین دوره توان‌افزایی نانومچ در دوره چهارم

برگزاری دومین دوره توان‌افزایی نانومچ در دوره چهارم

دومین دوره توان افزایی برنامه طرح‌های نوآورانه در دوره چهارم برگزار شد. طی روزهای 17 و 18 شهریور ماه تعداد 15 نفر از فناوران پذیرفته شده در دوره چهارم، به مدت دو روز در این دوره حضور یافتند. در این دوره دو سرفصل کلی کارآفرینی و تامین مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.