دسته بندی اخبار / اخبار برنامه

معرفی برگزیدگان مسابقه شماره یک قطبنما

معرفی برگزیدگان مسابقه شماره یک قطبنما

برترین‌های مسابقه شماره یک قطب‌نما پس از ارزیابی‌های صورت گرفته توسط داوران فعال در حوزه توسعه کسب و کارهای نوپا، انتخاب شدند. در این بین از مجموع 103 پاسخ دریافتی، طرح خانم صفرلو به دلیل ارائه راهکار عملی و طرح‌های خانم‌ها رئیسی و نوری با توجه به درنظر گرفتن جوانب مختلف فرایند انتخاب ایده، به عنوان طرح‌های برتر انتخاب گردید.
امضای قرارداد بین شرکت مهرساز گستر و آقای سید یاسر دریاباری

امضای قرارداد بین شرکت مهرساز گستر و آقای سید یاسر دریاباری

نانومچ یک برنامه دائمی با رویکرد حمایت از طرح‌های به‌ نمونه اولیه رسیده در حوزه فناوری نانو است. فناوران، شرکت‌های نوپا، پژوهشگران و جامعه دانشگاهی به‌عنوان طرف عرضه و شرکت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران خطرپذیر و مستقل به‌عنوان طرف تقاضا از جمله مخاطبان این برنامه می‌باشند.
امضای قرارداد بین شرکت جوراب مهیار و آقای علیرضا صابر فناور نانومچ

امضای قرارداد بین شرکت جوراب مهیار و آقای علیرضا صابر فناور نانومچ

در روز پایانی نمایشگاه دهم فناوری نانو سه قرارداد میان فناوران نانومچ و صنعتگران امضا شد. یکی از این قراردادها که در روز دوشنبه 17 مهرماه منعقد شد، میان علیرضا صابر، فناور نانومچ، کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی و شرکت تولیدی صادراتی پوشام مهیار زنجان (جوراب مهیار) است. موضوع این قرارداد فروش نانوذرات کیتوسان با خاصیت ضدمیکروبی برای استفاده در منسوجات است.
امضای قرارداد بین شرکت صنعتی رز موکت و خانم دکتر زهرا مزروعی

امضای قرارداد بین شرکت صنعتی رز موکت و خانم دکتر زهرا مزروعی

زهرا مزروعی فارغ التحصیل دکتری نساجی از دانشگاه صنعتی اصفهان در دوره چهارم از نانومچ، در سال 95 وارد برنامه شد. این طرح در فاز اول بصورت آزمایشگاهی تولید شده بود که با توجه به حجم بازار متصور برای عایق‌های صوت، با حمایت نانومچ طی یکسال موفق به تولید نیمه صنعتی و بر روی دستگاه‌های صنعتی شد.
برنامه دورهمی‌های نانومچ در نمایشگاه نانو

برنامه دورهمی‌های نانومچ در نمایشگاه نانو

برنامه تجاری‌سازی فناوری نانو هرسال در جشنواره نانو حضور داشته و علاوه بر معرفی نانومچ به مخاطبان خود، طرح‌های منتخب دوره‌های قبلی را به نمایش می‌گذارد.