دسته بندی اخبار / اخبار برنامه

پاسخ‌های برگزیده مسابقه شماره دو قطبنما- خانم «زینب سادات حسینی»

پاسخ‌های برگزیده مسابقه شماره دو قطبنما- خانم «زینب سادات حسینی»

در دومین سری مسابقه قطبنما که در سال جاری و همزمان با نمایشگاه سالیانه فناوری نانو برگزار گردید، عمده دلایل شکست در یک کسب‌وکار، به عنوان پرسش اصلی مطرح بود که پاسخ‌های جذابی در خصوص آن، دریافت شد. در میان پاسخ‌های ارائه‌شده سه پاسخ، با توجه به در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف مسئله مورد پرسش، به عنوان پاسخ‌های برگزیده انتخاب شد. یکی از این سه پاسخ، توسط خانم «زینب سادات حسینی» ارائه‌شده بود که ایرادهای کسب‌وکار شکست خورده را لیست نموده‌اند.
پاسخ‌های برگزیده مسابقه شماره دو قطبنما- خانم سیده نازیلا جعفری فرجام

پاسخ‌های برگزیده مسابقه شماره دو قطبنما- خانم سیده نازیلا جعفری فرجام

در دومین سری مسابقه قطبنما که در سال جاری و همزمان با نمایشگاه سالیانه فناوری نانو برگزار گردید، عمده دلایل شکست در یک کسب‌وکار، به عنوان پرسش اصلی مطرح بود که پاسخ‌های جذابی در خصوص آن، دریافت شد. در میان پاسخ‌های ارائه شده سه پاسخ، با توجه به در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف مسئله مورد پرسش، به عنوان پاسخ‌های برگزیده انتخاب شد. یکی از این سه پاسخ، توسط خانم «سیده نازیلا جعفری فرجام» ارائه شده بود که در ابتدا ایرادهای کسب‌وکار شکست خورده را لیست نموده و سپس راهکارهای خود، برای رفع این ایرادها را لیست نمودند.
پاسخ‌های برگزیده مسابقه شماره دو قطبنما- آقای محسن باقرصاد

پاسخ‌های برگزیده مسابقه شماره دو قطبنما- آقای محسن باقرصاد

در دومین سری مسابقه قطبنما که در سال جاری و همزمان با نمایشگاه سالیانه فناوری نانو برگزار گردید، عمده دلایل شکست در یک کسب‌وکار، به عنوان پرسش اصلی مطرح بود که پاسخ‌های جذابی در خصوص آن، دریافت شد. در میان پاسخ‌های ارائه شده سه پاسخ، با توجه به در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف مسئله مورد پرسش، به عنوان پاسخ‌های برگزیده انتخاب شد. یکی از این سه پاسخ، توسط آقای «محسن باقرصاد» ارائه شده بود که از تهیه مدل کسب‌و کاری و تشکیل تیم مناسب تا توجه به نیازهای مشتری و جذب سرمایه را مد نظر قرار داده است.
معرفی برگزیدگان مسابقه شماره دو قطبنما

معرفی برگزیدگان مسابقه شماره دو قطبنما

در دومین سری مسابقه قطبنما که همزمان با نمایشگاه سالیانه فناوری نانو برگزار گردید، عمده دلایل شکست در یک کسب‌وکار، به عنوان پرسش اصلی مطرح بود که پاسخ‌های جذابی در خصوص آن، دریافت شد. در میان پاسخ‌های ارائه شده توسط شرکت‌کنندگان، پاسخ خانم «سیده نازیلا جعفری فرجام»، آقای «محسن باقرصاد» و خانم «زینب سادات حسینی»، به عنوان پاسخ‌های برگزیده انتخاب گردید.