آخرین اخبار

استقبال گسترده استارت‌آپ‌ها از رویکرد عرضه مستقیم محصول به مشتری

استقبال گسترده استارت‌آپ‌ها از رویکرد عرضه مستقیم محصول به مشتری

به دنبال نمونه‌های موفقی از به‌کارگیری تجارت الکترونیک برای عرضه برخی برندهای محصولات مصرفی نظیر «Warby Parker» که در زمینه تولید عینک فعالیت مینماید و همچنین «Casper» که تولیدکننده انواع تشکهای طبی است، گروه بزرگی از استارتآپهای مرتبط با وسایل مصرفی روزانه رو به ایجاد ارتباط مستقیم با مصرفکننده نهایی آوردهاند. این شرکتهای تازه تأسیس که آنها را اصطلاحاً «Direct To Consumer» مینامند، به دور از روشهای معمول خردهفروشی، اقدام به عرضه مستقیم محصولات به مشتریان مینمایند. در طی سالهای اخیر، «DTC»ها توجه بسیاری از سرمایهگذاران مخاطرهپذیر «VC» را به خود جلب نمودهاند، به طوری که بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه از سال 2012 به این سو جذب شرکتهای یاد شده گردیده است.

بنا بر گزارش «The Economist»، مدل کسبوکار «DTC» در ابتدای امر در حوزههای تولیدی مورد توجه قرار گرفت، علی‌الخصوص در مواردی که بازار مصرف دارای فرصتهایی با حاشیه سود به نسبت بالا بود. برای مثال، در سال 2010 میلادی، شرکت «Gillette» به عنوان بزرگترین تولیدکننده تیغ در جهان، از بازار 70 درصدی مصرف آمریکا با حاشیه سود 60 درصد برخوردار بود. این در حالی است که با ورود شرکت «Dollar Shave Club» و «Harry» که هر دو از سرویس فروش محصولات بهداشتی اصلاح صورت برخوردار بودند، سهم بازار ژیلت به 54 درصد کاهش یافته است.

مثال جالب توجه دیگر، شرکت «Hubble Contacts» است که در سال 2016 میلادی تأسیس شده و قصد دارد از رویکرد «DTC» جهت ورود به بازار فروش هشت میلیارد دلاری صنعت لنزهای چشمی استفاده نماید. این شرکت موفق شده است که  فروشی 20 میلیون دلاری و جذب چند سرمایهگذار مخاطرهپذیر را در طی فعالیت کوتاه خود تجربه نماید.

نکته کلیدی در رویکرد «DTC» این است که بپذیریم همیشه نمیتوان از استراتژی کاهش قیمت برای تصاحب بازار استفاده نمود. در واقع، استارتآپهایی که نمیتوانند باعث کاهش قیمتها شوند، بایستی خودشان را به گونهای دیگر متمایز نمایند. راهکارهایی نظیر استفاده از بازخورد مشتریان میتواند به اینگونه استارتآپها کمک نماید.    

مرجع: Economist

 

http://nanomatch.ir/

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.