دسته بندی اخبار / اخبار برنامه

عایق صوت نانویی، یکی از طرح‌های برنامه نانومچ بوده که در مهرماه ۱۳۹۵ و همزمان با نهمین نمایشگاه سالانه نانو، نمونه آزمایشگاهی آن در غرفه نانومچ رونمایی شد. پس از حضور در این نمایشگاه و دریافت بازخورد از بازدیدکنندگان، این طرح مسیر توسعه را در نانومچ به مدت یکسال طی نمود و همزمان با رونمایی از نمونه نیمه صنعتی آن در مهرماه ۱۳۹۶ در نمایشگاه دهم نانو، فرآیند توسعه و تجاری‌سازی این طرح، با عقد قرارداد فناور با شرکت صنعتی نگین رز سپاهان، وارد مسیر جدیدی شد. با توجه به تجاری‌سازی موفق محصول و تولید صنعتی آن در مجموعه نگین رز، مصاحبه‌ای با خانم دکتر «زهرا مزروعی»، فناور این طرح ترتیب داده‌ایم که در ادامه متن این مصاحبه آمده است. ادامه مطلب