آخرین مقالات

مقایسه میان رهبران و مدیران

مقایسه میان رهبران و مدیران

این که رهبری و مدیریت دو اصطلاح مترادف هستند، اظهار نظر صحیحی نمی‌باشد. رهبر نیازمند هیچگونه موقعیت مدیریتی برای فعالیت به شکل یک رهبر نیست. از طرف دیگر، یک مدیر تنها زمانی می‌تواند یک مدیر واقعی باشد که خصوصیات اخلاقی یک رهبر را داشته باشد. با توجه به موقعیت یک مدیر، او باید گروه خود را رهبری کند. یک مدیر باید برای رسیدن به اهداف خود هر پنج عملکرد زیر را عملی کند:

  • برنامه‌ریزی
  • سازمان‌دهی
  • استخدام کارمندان
  • اداره کردن
  • کنترل کردن

رهبری تنها بخشی از این عملکردها می‌باشد. رهبری به عنوان یک اصطلاح عمومی، ارتباطی با مدیریت ندارد. یک فرد می‌تواند با توجه به خصوصیاتی که در او وجود دارد رهبر باشد. برای مثال، رهبر یک باشگاه، کلاس، انجمن رفاهی، سازمان اجتماعی، و بسیاری موارد دیگر را می‌توان نام برد. بنابراین بیان این موضوع صحیح است که «تمامی مدیران رهبر نیز هستند، اما تمامی رهبران مدیر نیستند».

یک رهبر فردی است که رفتار و فعالیت دیگران را در تلاش‌های گروهی برای دستیابی به اهداف خاص در موقعیت‌های بوجود آمده تحت تاثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر، یک مدیر زمانی می‌تواند به عنوان یک مدیر واقعی عمل کند که خصوصیات رفتاری یک رهبر را در درون خود داشته باشد. از یک مدیر در تمامی سطوح انتظار می‌رود که به عنوان رهبر در فعالیت‌های گروهی شرکت داشته باشد. بنابراین کارمندان با تمایل دستورالعمل‌ها را انجام داده و راهنمایی‌های او را می‌پذیرند.

 

مدیران و رهبران بر اساس موارد زیر قابل‌مقایسه هستند:

 

خصوصه

مدیر

رهبر

اصل و ریشه

یک فرد بر اساس موقعیت خود به یک مدیر تبدیل می‌گردد.

یک فرد بر اساس ویژگی‌های فردی خود تبدیل به یک رهبر می‌گردد.

حقوق رسمی

مدیران حقوق رسمی را در سازمان به دلیل موقعیت خود دارند.

حقوق رسمی برای یک رهبر موجود نیست.

پیروان

هرم سازمانی زیر یک مدیر پیروان او را تشکیل می‌دهند.

گروهی از مردم که رهبر فعالیت آنان را راهبری می‌کند.

عملکرد

مدیر 5 عملکرد ذکرشده در متن را دنبال می‌کند.

رهبر افراد را به کار در راستای اهداف سازمان تشویق می‌کند.

ضروریت

وجود یک مدیر برای اجرایی‌شدن یک اندیشه ضروری است.

یک رهبر نیازمند برقراری ایجاد روابط صمیمانه مابین فعالیت‌های فردی در و برای سازمان است.

پایداری

یک مدیر بسیار پایدار است.

رهبری موقتی است.

ارتباطات متقابل

تمامی مدیران رهبر نیز هستند.

تمامی رهبران مدیر نمی‌باشند.

مسئولیت‌پذیری

مدیر در قبال عملکرد و رفتار خود و کارمندانش مسئولیت‌پذیر است.

رهبران مسئولیت‌پذیری تعریف‌شده‌ای ندارند.

اندیشه

اندیشه یک مدیر اهداف سازمانی است.

اندیشه یک رهبر اهداف گروهی و رضایت‌مندی اعضای گروه است.

پیروی

مردم مدیران را با توجه به شرح فعالیت آن‌ها دنبال می‌کنند.

مردم رهبران را بر پایه فعالیت‌های داوطلبانه پیروی می‌کنند.

ادامه نقش

یک مدیر می‌تواند در یک دفتر به فعالیت خود ادامه دهد تا زمانیکه او وظایف خود را با رضایتمندی و تناسب با اهداف سازمانی اجرا کند.

یک رهبر می‌تواند موقعیت خود را تنها از طریق آرزوهای روزمره پیروان خود حفظ کند.

 

منبع

http://www.managementstudyguide.com/leader_versus_manager.htm

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.