آخرین مقالات

عناصر مدیریت پرسنل

عناصر مدیریت پرسنل

عناصر مدیریت پرسنل به شرح زیر است:

1. سازمان: سازمان، چارچوب بسیاری از فعالیت‌هایی است که با توجه به اهداف موجود صورت می‌پذیرند. یک سازمان به‌عنوان یک چارچوب فیزیکی از فعالیت‌های مختلف مرتبط در نظر گرفته می‌شود. تمامی فعالیت‌ها از جمله برنامه‌ریزی نیروی انسانی تا حفظ کارکنان، در این چارچوب رخ می‌دهند. ماهیت سازمان به هدف آن وابسته است. هدف تجارت ایجاد سودآوری است. از جمله اهداف باشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و غیره، ارائه خدمات و مشاوره صحیح است. بنابراین دستیابی به اهداف یک شرکت بستگی به ساختار سازمانی آن دارد. در مدیریت پرسنل، یک مدیر باید اهمیت ساختار سازمانی را درک کند.

 

2. شغل: منظور از عنصر دوم یعنی شغل، فعالیت‌هایی است که در سازمان انجام می‌شود. گفته شده است که اهداف یک شرکت را می‌توان تنها از طریق بخش عملکردی آن به‌دست آورد. بنابراین، امروزه با مشاهده اندازه سازمان، ماهیت فعالیت‌ها تغییر می‌کند. علاوه بر سه بخش اصلی، پرسنل و بخش تحقیقاتی نیز اضافه می‌شوند. انواع شغل‌های موجود عبارتند از:

الف- مشاغل فیزیکی

ب- مشاغل خلاق

ج- مشاغل مهارتی

د- مشاغل فکری

ح- مشاغل مشاوره‌ای

خ- مشاغل فنی

 

3. افراد: افراد، آخرین و اصلی‌ترین عنصر در مدیریت پرسنل هستند. در ساختار سازمانی که هدف اصلی دستیابی به اهداف است، حضور نیروی انسانی حیاتی است. بنابراین برای دستیابی به اهداف اداری، افراد مختلف با مهارت‌های متفاوت منصوب می‌شوند. افراد به‌دلیل عوامل زیر، مهمترین عنصر را تشکیل می‌دهند:

الف- ساختار سازمانی بدون آن‌ها بی‌معنی است.

ب- دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل می‌کنند.

ج- اداره زمینه‌های کاربردی را فراهم می‌کنند.

د- دستیابی به اهداف عملیاتی اداری را ممکن می‌سازند.

ح- اهداف را عملی می‌سازند.

خ- به یک سازمان فیزیکی قدرت حیات می‌دهند.

 

انواع مختلف افراد عبارتند از:

الف- افراد فیزیکی متناسب 

ب- افراد خلاق

ج- روشنفکران

د- افراد فنی

ح- افراد متخصص و ماهر

 

در مديريت پرسنل، مدير بايد رابطه سه عنصر و اهميت آن‌ها را در سازمان درک کند. همچنین وی باید سه رابطه را به‌طور اساسی درک کند:

1. رابطه بین سازمان و شغل

2. رابطه بین شغل و افراد

3. رابطه بین افراد و سازمان

 

ارتباط بین سازمان و شغل، باعث انجام شغل به‌طور مؤثر و قابل توجهی می‌شود. ارتباط بین شغل و افراد باعث می‌شود که شغل، خود اهمیت پیدا کند. ارتباط بین افراد و سازمان اهمیت زیادی برای ساختار سازمانی و نقش افراد در آن دارد.

منبع: managementstudyguide.com

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.