آخرین مقالات

دیدگاه مبتنی بر منابع: خصوصیات VRIN

دیدگاه مبتنی بر منابع: خصوصیات VRIN

 مقدمه

دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) راهی برای مشاهده شرکت و استراتژی در دسترس است. اساساً این نظریه، شركت را به‌عنوان مجموعه‌ای از منابع تنظیم می‌کند. این منابع و نحوه ترکیب آن‌ها است که شرکت‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. این موضوع در واقع به‌عنوان رویکردی داخلی در هنگام تجزیه‌و‌تحلیل شرکت درنظر گرفته می‌شود، این بدان معنی است که نقطه شروع تجزیه‌و‌تحلیل، محیط داخلی سازمان است.

منابع

منابع شرکت می‌تواند شامل تمام دارایی‌ها، قابلیت‌ها، فرایندهای سازمانی، ویژگی‌ها، اطلاعات و دانش شرکت باشد. منابع محدود می‌توانند به‌عنوان ورودی‌هایی در نظر گرفته شوند که انجام فعالیت‌های سازمان را برای آن تسهیل می‌کنند.

تمامی منابع سازمان ممکن است ارتباطات استراتژیک نداشته باشند. تنها منابع معینی قادر به ورود به یک استراتژی ایجاد ارزش هستند که سازمان را در موقعیتی از مزیت رقابتی قرار می‌دهند. منابع سازمان باید دارای چهار ویژگی باشند تا بتوانند مزیت رقابتی را به‌وجود آورند. این مزیت‌ها، ویژگی‌های VRIN را تشکیل می‌دهند.

 

ویژگی‌های VRIN

ویژگی‌های مهم یک منبع از لحاظ اهمیت استراتژیک به‌صورت زیر است:

- ارزشمند بودن: زمانی‌که منابع قادر به ایجاد ارزش در شرکت ‌باشند، می‌توانند منبع منافع رقابتی باشند.

- کمیاب بودن: منابع باید یک استراتژی منحصر به فرد را برای ارائه یک مزیت رقابتی در شرکت در مقایسه با شرکت‌های رقیب عرضه کنند. موردی را در نظر بگیرید که یک منبع ارزشمند است اما در شرکت‌های رقیب وجود دارد، چنین منبعی از لحاظ ارائه مزیت رقابتی، کمیاب نیست.

- بی‌مانند: در صورتی‌که شرکت‌های رقیب قادر به دستیابی به منابع نباشند، آن منابع می‌توانند جزء منابع مزیت رقابتی پایدار باشند. موردی را در نظر بگیرید که یک منبع ارزشمند و کمیاب است، اما سازمان‌های رقیب می‌توانند به‌آسانی آنها را کپی کنند؛ چنین منابعی نیز نمی‌توانند مزیت رقابتی باشند.

- غیرقابل جایگزینی: منابع نباید قابل جایگزین با سایر منابع با ارزش استراتژیک معادل باشند. در صورتی‌که دو منبع بتوانند به‌طور جداگانه برای پیاده‌سازی یک استراتژی مورد استفاده قرار گیرند، به لحاظ استراتژیک معادل هستند. چنین منابعی قابل جایگزینی هستند و بنابراین جزء منابع مزیت رقابتی پایدار نیستند.

ویژگی‌های VRIN ذکر شده در بالا به‌صورت جداگانه برای منابع ضروری است تا آنها را ارزشمند سازد.

منبع: managementstudyguide.com

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.