آخرین مقالات

جمع‌آوری اطلاعات و اندازه‌گیری تقاضای بازار

جمع‌آوری اطلاعات و اندازه‌گیری تقاضای بازار

در یک بازار پویا با جریان آزاد اطلاعات و برنامه‌های بازاریابی نوآورانه، نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان همیشه در حال تغییر است. همان‌طور که درآمد سرانه افزایش می‌یابد، مصرف‌کنندگان تمایل به یافتن گزینه‌های بیشتر برای تصمیم‌گیری در مورد خرید دارند. شرکت‌ها باید همیشه از شرایط در‌ حال تغییر آگاهی داشته باشند تا تصمیم درستی را اتخاذ کنند. این امر به توسعه سیستم‌های اطلاعات بازاریابی پیچیده نیاز دارد.

سیستم اطلاعاتی متشکل از ذینفعان، فرآیند و تجهیزات به منظور جمع‌آوری، تجزیه‌و‌تحلیل و گسترش اطلاعات در میان تصمیم‌گیرندگان مرتبط است. این سیستم با استفاده از پرونده‌های داخلی شرکت، داده‌های تحقیقاتی بازار و سایر سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات هوشمند تهیه شده است. سیستم داخلی شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات از سفارش محصول تا چرخه تحویل و سیستم‌های اطلاعات فروش است.

از سفارش محصول تا سیستم تحویل، شرکت‌ها برندهای مختلف را تجزیه‌و‌تحلیل می‌کنند و اطمینان می‌دهند که موجودی مواد اولیه و همچنین محصولات پایانی در سطوح کافی نگهداری می‌شوند. این موضوع باعث اطمینان از اتمام چرخه در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌شود. در سیستم‌های اطلاعات فروش، اعداد فروش در مراکز مختلف جغرافیایی جمع‌آوری می‌شود و جهت درک الگوهای مصرف تجزیه‌و‌تحلیل می‌شوند. داده‌های جمع‌آوری‌شده از فرآیند فوق، برای درک رفتار مصرف‌کننده و توسعه محصولات و نیز برنامه‌هایی برای تهیه تقاضای مصرف‌کننده، مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار می‌گیرند.

سیستم اطلاعات بازاریابی هوشمند نیاز به ترکیبی از افراد، سیستم‌ها و روش‌هایی برای جمع‌آوری اطلاعات بازار دارد. برای یک شرکت، فروشندگان در خط مقدم هستند تا هر روند غالب در بازار را مشاهده کنند و گزارش دهند. کانال توزیع همچنین می‌تواند به شرکت‌ها، اطلاعات ارزشمندی از