آخرین مقالات

اهمیت چشم‌انداز و مأموریت

اهمیت چشم‌انداز و مأموریت

یکی از اولین پرسش‌ها در خصوص یک سازمان این است که آیا چشم‌انداز و مأموریت برای سازمان تعریف شده است یا خیر. علاوه بر این، یکی از اولین موارد آموزشی در مدارس تجارت نیز اهمیت چشم‌انداز و مأموریت است.

این مقاله دلایل اهمیت چشم‌انداز و مأموریت را توضیح می‌دهد و مزایای چنین بیاناتی را برای سازمان‌ها بیان می‌کند. در مطالعات مختلف مشخص شده است که سازمان‌هایی با چشم‌انداز و مأموریت روشن، منسجم و معنادار، بیش از دو برابر سود سهام‌داران را نسبت به سازمان‌هایی که چشم‌انداز و مأموریت ندارند، باز‌پرداخت می‌کنند. در‌ واقع، اهمیت چشم‌انداز و ماموریت اولین موضوعی است که در کتاب‌های مدیریت در مورد استراتژی مورد بحث قرار داده می‌شود.

برخی از مزایای داشتن چشم‌انداز و مأموریت در زیر شرح داده شده است:

  • چشم‌انداز و ماموریت‌ها بیش از هر موضوع دیگری به سازمان‌ها وحدت هدف می‌بخشد و احساس تعلق و هویت را به کارکنان تحمیل می‌کنند. در ‌واقع، چشم‌انداز و ماموریت‌ها، تجسم هویت سازمانی هستند و اعتقادات و شعارهای سازمان را در ‌بر ‌می‌گیرند.
  • چشم‌انداز و ماموریت‌ها، زمینه فعالیت سازمان را تعریف می‌کنند و مسیری را که باید در محیط سازمانی دنبال شود به کارکنان ارائه می‌دهند. چشم‌انداز و ماموریت‌ها دلایل وجود سازمان را تعریف می‌کنند و شاخص‌هایی از مسیری هستند که سازمان باید برای تحقق آن‌ها در نظر بگیرد.
  • چشم‌انداز و ماموریت به عنوان نقاط کانونی برای افراد تلقی می‌شود تا خود را با فرآیندهای سازمانی وفق دهند و جهت پذیرند، در حالی که برای کسانی که در فعالیت‌های سازمان شرکت نمی‌کنند، قید و بند به وجود می‌آورند.
  • چشم‌انداز و ماموریت، اهداف سازمان را برای ساختارهای کاری مشخص می‌کنند و وظایف را به عناصر متعهد درون سازمان اختصاص می‌دهند.
  • برای مشخص کردن ساختار مرکزی سازمان و جهت ترجمه اهداف به هزینه‌های عملیاتی، عملکرد و معیارهای مرتبط با زمان کمک می‌کنند.
  • در‌نهایت، چشم‌انداز و ماموریت، فلسفه وجودی سازمان را که بسیار حیاتی است، برای کارکنان فراهم می‌کنند زیرا به عنوان انسان، کار ما باید دارای معنا باشد و چشم‌انداز و ماموریت، معنای لازم را برای کار در یک سازمان خاص فراهم می‌کنند.

همانطور که در بالا مشاهده شد، چشم‌انداز و ماموریت مشخص، منسجم و معنادار، مسیری طولانی را در تنظیم عملکرد پایه و پارامترهای عملی می‌پیماید و روح سازمان را به تصویر می‌کشد. به‌بیان‌دیگر، چشم‌انداز و ماموریت به اندازه هویت‌های مختلفی که افراد در زندگی روزمره خود دارند، مهم هستند.

به همین دلیل است که سازمان‌ها زمان زیادی را صرف تعریف چشم‌انداز و ماموریت می‌کنند و به ارائه بیانیه‌هایی با‌معنا به‌جای جملاتی بدون معنا می‌پردازند.

منبع:

http://www.managementstudyguide.com/importance-of-vision-and-mission-statements.htm

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.