آخرین مقالات

اهمیت رهبری

اهمیت رهبری

رهبری یکی از مهم‌ترین عملکردهای مدیریتی است که برای به حداکثر رساندن بهره‌وری و دستیابی به اهداف سازمانی یاری‌دهنده می‌باشد. نکاتی که در ادامه می‌آید، اهمیت رهبری را در یک امر مهم شرح می‌دهد.

1. شروع فعالیت رهبر فردی است که امور را با ایجاد ارتباط مابین سیاست‌ها و برنامه‌ها با کارمندان، از آن جایی که فعالیت واقعا شروع می‌شود، آغاز می‌کند.

2. انگیزش نقش تشویق‌کننده‌ای که یک رهبر در امور نگران‌کننده ایفا می‌کند و به اثبات رسیده است. او کارمندان را با استفاده از مشوق‌های مالی و غیر مالی تشویق می‌کند و در نتیجه کار لازم را از زیردستان خود دریافت می‌کند.

3. ارائه راهنمایی یک رهبر نه‌تنها باید نقش ناظر، بلکه باید نقش راهنما را برای کارمندان خود بازی کند. راهنمایی در اینجا به معنی ایجاد راهی برای کارمندان به منظور انجام کار و داشتن عملکرد موثر و کارآمد است.

4. ایجاد اعتماد به نفس اعتماد به نفس فاکتور بسیار مهمی است که می‌تواند از طریق تلاش‌های کاری به کارمندان، توصیف واضحی از نقش آن‌ها و ارائه دستورالعمل برای دستیابی موثر به اهداف حاصل گردد. این امر در ارتباط با شنیدن شکایات و مشکلات کارمندان از اهمیت بسیاری  برخوردار است.

5. تقویت روحیه روحیه نشان‌دهنده میزان تمایل برای داشتن تعاون کارمندان با شغل خود و ایجاد اعتماد به نفس در آن‌ها و به دست آوردن اعتماد آن‌ها می‌باشد. یک رهبر می‌تواند به عنوان یک تقویت‌کننده روحیه، با به دست آوردن مشارکت کامل، عمل کند. بنابراین کارمندان می‌توانند با حداکثر توانایی خود برای رسیدن به اهداف عمل کنند.

6. ایجاد محیط‌ کار مدیریت، انجام امور از جانب مردم است. محیط کار خوب برای ایجاد رشد پایدار و صحیح نیاز است. بنابراین، ارتباطات مابین افراد باید در ذهن رهبران نگه داشته شود. یک رهبر باید ارتباطات شخصی با کارمندان خود برقرار کند و به مشکلات آن‌ها گوش فرا داده و آن‌ها را حل و فصل کند. او باید با کارمندان خود با اصول بشردوستانه برخورد کند.

7. هماهنگی – هماهنگی می‌تواند از طریق ایجاد مصالحه مابین علایق شخصی و اهداف سازمانی به دست آید. این همسان‌سازی می‌تواند از طریق هماهنگی مناسب و موثر که انگیزه اصلی رهبر است، به دست آید.

منبع: 

http://www.managementstudyguide.com/importance_of_leadership.htm

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.