آخرین مقالات

انگیزه چیست؟

انگیزه چیست؟

انگیزه واژه‌ای است که از کلمه «موجب» استخراج شده است که به معنی نیاز، تمایل، درخواست است. این واژه از درون افراد شکل می‌گیرد و شیوه‌ای برای تحریک دیگران به منظور انجام فعالیت و تحقق اهداف است. در کار اهدافی که شامل فاکتورهای روان‌شناختی برای تحریک رفتار افراد می‌باشند عبارتند ‌از: 

  • تمایل به پول 
  • موفقیت
  • به رسمیت شناخته شدن
  • رضایت شغلی
  • کار گروهی 

و موارد دیگر. 

یکی از مهم‌ترین عملگرهای مدیریتی، ایجاد تمایل در بین کارمندان برای عملکرد با بهترین توانایی‌هایی است که در اختیار دارند. بنابراین نقش یک رهبر ایجاد علاقه در عملکرد کارمندان در شغل آن‌ها است. روند ایجاد انگیزه شامل سه مرحله می‌باشد:

  1. احساس به نیاز و یا حرکت
  2. انگیزه‌ای که در آن نیازها ایجاد می‌شوند
  3. زمانیکه که نیازها برآورد شدند، رضایتمندی و تحقق اهداف صورت می‌پذیرد

بنابراین، ما می‌توانیم انگیزه را یک پدیده روان‌شناختی قلمداد کنیم که به معنی نیاز و درخواست افراد است و باید توسط طرح یک نقشه انگیزشی تحریک شود.  

منبع: managementstudyguide.com

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.