آخرین مقالات

اصول رهبری

اصول رهبری

رهبری چیست؟

رهبری روندی است که طی آن یک مدیر اجرایی می‌تواند رفتار و عملکرد دیگران را برای رسیدن به موفقیت با اهداف خاص و در موقعیت موجود کنترل و هدایت کند و روند آن را تحت تاثیر قرار دهد. رهبری، توانایی مدیریت کارمندان برای انجام کار با اعتماد به نفس و اشتیاق است. 

رهبری، ظرفیتی برای تحت تاثیر قرار دادن رفتار دیگران برای تحقق اهداف است. رهبران برای ایجاد چشم‌انداز و انگیزه در افراد سازمان مورد نیاز هستند. 

طبق گفته کیس دیویس (Keith Davis)، «رهبری توانایی فرد برای تشویق دیگران به منظور دنبال‌کردن اهداف تعیین‌شده با اشتیاق بسیار زیاد است. این پدیده فاکتوری انسانی است که می‌تواند اعضای یک گروه را در کنار یکدیگر نگه داشته و در آن‌ها برای رسیدن به اهداف ایجاد انگیزه کند.» 

ویژگی‌های رهبری

  1. این امر یک مسئله درون فردی است که در آن یک مدیر تمایل زیادی برای تحت تاثیر قرار دادن و هدایت کارمندان، به منظور دستیابی به اهداف را از خود نشان می‌دهد.
  2. این امر به معنی بهره‌مندی از توانایی‌های معدودی در افراد شامل هوش، بلوغ و شخصیت می‌باشد. 
  3. این امر یک روند تیمی است و شامل دو یا چند فرد می‌باشد که با یکدیگر در تعامل هستند. 
  4. یک رهبر در شکل‌گیری رفتار یک گروه در قبال تحقق اهداف سازمانی تاثیرگذار است.
  5. رهبری محدود به شرایط است. بهترین نوع رهبری وجود ندارد. تمامی آنچه که در این باره وجود دارد در برخورد با وضعیت‌های مختلف تعیین می‌شود. 

منبع: managementstudyguide.com

1 پاسخ بهاصول رهبری

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.