آخرین مقالات

استراتژی - تعاریف و ویژگی‌ها

استراتژی - تعاریف و ویژگی‌ها

کلمه «استراتژی» از کلمه یونانی «stratçgos» مشتق شده است؛stratus  (به معنای ارتش) و ago (به معنای سوق دادن و حرکت کردن) است.

استراتژی اقدامی است که مدیران برای دستیابی به یک یا چندی از اهداف سازمان در پیش می‌گیرند. استراتژی همچنین می‌تواند به عنوان «یک جهت کلی تعیین‌شده شرکت و اجزای مختلف آن جهت دستیابی به حالت موردنظر در آینده» تعریف شود. استراتژی حاصل از یک فرایند برنامه‌ریزی دقیق است.

 استراتژی ادغام فعالیت‌های سازمانی و استفاده و تخصیص منابع کمیاب در محیط سازمانی جهت دستیابی به اهداف فعلی است. در زمان برنامه‌ریزی یک استراتژی، لازم است در نظر داشته باشیم که تصمیم‌گیری‌ها به درستی اتخاذ شده باشند تا هر اقدامی که توسط یک شرکت صورت می‌پذیرد منجر به برآورده شدن اهداف افراد متاثر، رقبا، مشتریان، کارکنان یا تامین‌کنندگان شود.

همچنین استراتژی به عنوان دانش اهداف، عدم قطعیت اتفاقات و نیاز به توجه به رفتار احتمالی یا واقعی دیگران تعریف می‌شود. استراتژی طرح تصمیم‌گیری در یک سازمان است که اهداف آن را نشان داده، سیاست‌های کلیدی را کاهش می‌دهد و برای دستیابی به این اهداف برنامه‌ریزی کرده و تجارت دنبال شده توسط شرکت، یعنی نوع ساختار اقتصادی و انسانی مورد انتظار و میزان مشارکت مورد نظر برای سهام‌داران، مشتریان و جامعه خود را تعریف می‌کند.

ویژگی‌های استراتژی

1. استراتژی از این نظر که پیش‌بینی آینده امکان‌پذیر نیست، قابل توجه است. بدون پیش‌بینی، شرکت‌ها باید جهت مقابله با وقایع نامطلوب که در محیط تجاری وجود دارند، آماده باشند.

2. استراتژی با تحولات بلندمدت به جای فعالیت‌های معمول، نوآوری‌ها یا محصولات جدید، روش‌های جدید تولید و یا بازارهای جدید که در آینده توسعه می‌یابند، سر و کار دارد.

3. استراتژی رفتار احتمالی مشتریان و رقبا را در نظر می‌گیرد. استراتژی‌های برخورد با کارکنان، رفتار کارکنان را پیش‌بینی می‌کند.

استراتژی راهکار دقیق یک سازمان است. همچنین ماموریت کلی، دیدگاه و جهت سازمان را تعریف می‌کند. هدف از یک استراتژی به حداکثر رساندن نقاط قوت سازمان و به حداقل رساندن نقاط قوت رقبا است.

به طور خلاصه، استراتژی، فاصله بین «جایی که ما هستیم» و «جایی که می‌خواهیم باشیم» را پر خواهد کرد.

منبع:

http://www.managementstudyguide.com/strategy-definition.htm

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.