آخرین مقالات

استراتژی بازاریابی - معنا و اهمیت آن

استراتژی بازاریابی - معنا و اهمیت آن

استراتژی بازاریابی چیست؟

استراتژی بازاریابی برنامه جامعی است که به‌ویژه برای دستیابی به اهداف بازاریابی سازمان طراحی شده ‌است. این برنامه یک طرح برای دستیابی به اهداف بازاریابی ارائه می‌دهد. این استراتژی بلوک اصلی یک طرح بازاریابی است. همچنین این استراتژی پس از تحقیقات بازاریابی دقیق طراحی شده است. یک استراتژی بازاریابی به سازمان کمک می‌کند تا منابع کمیاب خود را ‌روی بهترین فرصت‌های ممکن متمرکز کند تا بتواند فروش را افزایش دهد.

یک استراتژی بازاریابی توسط موارد زیر طراحی می‌شود:

1. انتخاب بازار هدف: منظور از بازار هدف بازاری می‌باشد که سازمان قصد فروش محصولات خود را به آن دارد. کلیه بخش‌های بازار برای یک سازمان مفید نمی‌باشند. بخش‌های خاصی از بازار وجود دارد که سود سریع را تضمین می‌کنند و بخش‌های خاصی وجود دارند که ممکن است توان بالقوه بالایی داشته باشند، اما ممکن است موانع زیادی برای ورود وجود داشته باشد. انتخاب دقیق باید توسط سازمان انجام شود. یک تحقیق بازاریابی عمیق باید از صفات خریداران و نیازهای خاص خریداران در بازار هدف صورت گیرد.

2. جمع‌آوری ترکیب بازاریابی: ترکیب بازاریابی به این معنا است که چگونه سازمان پیشنهاد فروش محصولات خود را می‌دهد. این سازمان باید چهار P بازاریابی را در ترکیب مناسب جمع‌آوری کند. جمع‌آوری ترکیب بازاریابی بخش مهمی از کار بازاریابی است. تصمیم‌گیری‌های مختلف باید اتخاذ شود مانند:

 • مناسب‌ترین ترکیب چهار P در یک وضعیت خاص کدام است.
 • چه کانال‌های توزیعی در ‌دسترس هستند و کدام یک باید استفاده شود.
 • چه استراتژی توسعه‌ای باید در بازار هدف مورد استفاده قرار گیرد.
 • چگونه باید ساختار قیمت طراحی شود.

اهمیت استراتژی بازاریابی

 • استراتژی بازاریابی باعث ایجاد برتری سازمان نسبت به رقبا می‌شود.
 • این استراتژی در ایجاد کالاها و خدمات با بیشترین پتانسیل سود کمک می‌کند.
 • استراتژی بازاریابی در کشف مناطق تحت‌تاثیر رشد سازمانی کمک می‌کند و در نتیجه باعث ایجاد یک طرح سازمانی برای تامین نیازهای مشتری می‌شود.
 • این استراتژی کمک می‌کند تا قیمت مناسب برای کالاها و خدمات سازمان بر‌اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط تحقیقات بازار تنظیم شود.
 • این استراتژی هماهنگی مؤثر مؤسسات را تضمین می‌کند.
 • این استراتژی به یک سازمان کمک می‌کند تا با استفاده بهینه از منابع خود، پیام فروش را به بازار هدف ارائه دهد.
 • یک استراتژی بازاریابی، بودجه تبلیغاتی را از قبل تدوین می‌کند و همچنین روشی را برای مشخص‌کردن دامنه طرح ایجاد می‌کند، بدین معنا که این استراتژی درآمد حاصل از طرح تبلیغاتی را تعیین می‌کند.

 

به‌طور‌خلاصه، یک استراتژی بازاریابی به وضوح توضیح می دهد که چگونه یک سازمان به اهداف پیش‌تعیین‌شده می‌رسد.

منبع:

 

http://www.managementstudyguide.com/marketing-strategy.htm

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.