3 برچسب خبری مرتبط بهمذاکره

در جوانی یاد گرفته بودم اگر نتوانستم با اقناع اولیه یا چیزی شبیه این به چیزهایی که نیاز دارم دست پیدا کنم، می‌توانم مذاکره یا داد و ‌ستد کنم. هر دوی این مهارت‌ها خوب و ارزشمند هستند و هر کدام در برخی از اوقات به کار می‌آیند. اما اثربخشی آن‌ها محدود است. برخی از بهترین ایده‌ها محصول ارایه نظرات افرادی با پیش‌زمینه‌های تخصصی متفاوت هستند. ادامه مقاله
با وجود اهداف و مقاصد خوبی که در گفتگوهای خود در پیش می‌گیریم، ممکن است برخی از گفتگو‌های ما به حوزه‌هایی که چندان باب میل ما نیست منحرف و موجب ناامیدی و دلشکستگی ما و گفتگو کننده شده، تنفر و احساس بدی را در طرفین ایجاد کرده، زمان و انرژی هر دو طرف را به هدر داده و در نهایت نتیجه لازم را برای ما به همراه نداشته باشد. ادامه مقاله