آخرین مقالات

معرفی نمودار چرخه عمر محصول

معرفی نمودار چرخه عمر محصول

نمودار چرخه عمر محصول یکی از ابزارهایی است که با کمک آن می‌توانیم فرایند توسعه محصول را مدیریت کنیم. در ادامه بخش‌های مختلف این نمودار معرفی می‌شوند.

مرحله معرفی: نخستین مرحله دیاگرام چرخه عمر محصول، گرانترین مرحله آن است ( این موضوع در صورتیکه بازاری که سازمان در آن فعالیت می‌کند رقابتی باشد پررنگتر است). در این مرحله بازار برای محصول کم بوده و در نتیجه میزان فروش پایین است. در این مرحله  بیشتر هزینه‌ها روی تحقیقات و توسعه محصول، تست مشتری و بازار و ملزومات ورود به بازار متمرکز است.

مرحله رشد: در این مرحله که در واقع مرحله دوم نمودار چرخه عمر محصول است محصول به صورت جدی وارد بازار شده و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. به تبع افزایش تقاضا میزان فروش و همچنین رقابت در بازار نیز افزایش می‌یابد. در این مرحله سازمان باید تمرکز خود را روی کاهش قیمت گذاشته و تحقیق و توسعه را روی فرایند ساخت محصول متمرکز کند. به دلیل افزایش آگاهی مشتری در این مرحله رقابت بسیار شدید خواهد بود.

مرحله بلوغ: پس از اتمام مرحله رشد، محصول وارد مرحله بلوغ می‌شود. در این مرحله  شرکت‌های تولیدکننده محصول روی حفظ سهم بازارشان تمرکز می‌کنند. در این مرحله حجم فروش بسیار بالا بوده و همین عامل باعث صرفه‌جویی به مقیاس و کاهش هزینه تولید می‌شود. البته بزرگ بودن بازار و حضور رقبای متعدد باعث کاهش سهم بازار و همچنین سود شرکت‌ها می‌شود. در این مرحله شرکت‌ها برای افزایش سهم بازار خود سعی می‌کنند با ایجاد تمایز در ویژگی‌های محصول و کمپین‌های بازاریابی برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و سهم بازار خود را افزایش دهند.

مرحله زوال: آخرین مرحله از چرخه عمر محصول، مرحله زوال است. در این مرحله حجم فروش کاهش یافته و به طبع آن سود تولیدکنندگان نیز به طور محسوسی کاهش می‌یابد. در این مرحله مشتریان به سمت محصولات دیگری گرایش پیدا می‌کنند هرچند تولیدکنندگان می‌توانند با کمک استفاده از روش‌های ارزان تولید یا هدف قرار دادن بازارهای دیگر سود کسب کنند.

 

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.